Leppävirran eläinsuojeluyhdistys ry on nuori, vuonna 2017 perustettu rekisteröity yhdistys.                         Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen, eläinten oikeuksien puolustaminen sekä tiedon jakaminen eläinten hyvästä kohtelusta. Yhdistyksen jäseneksi liittymällä autat hädässä olevia kodittomia eläimiä, sekä lahjoittamalla varoja mahdollistat avun sitä tarvitsevalle eläimelle.  

24.08.2017 VOIMASSAOLEVAT SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 Yhdistyksen nimi on Leppävirran eläinsuojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Leppävirta. Toiminta-alue kattaa kuntia ja kaupunkeja Etelä- ja Pohjois-Savossa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 Yhdistyksen tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin edistäminen, eläinten oikeuksien puolustaminen sekä tiedon jakaminen eläinten hyvästä kohtelusta ja hoidosta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, keskustelu- informaatio, kurssi- ja harrastustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys voi toimia löytöeläinsuojana.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksua, vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia, toimeenpanna rahankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myydä eläimiä ja eläintarvikkeita, sekä ylläpitää eläinten täyshoitolaa niin, ettei se muodostu yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi. Yhdistys voi omistaa myös kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi palkata työntekijän.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö.

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- ja ainaisjäseniä sekä nuorisojäseniä.

Yhdistyksen jäseneksi voi ilmottautua sähköpostitse jäsenyyttä hakemalla.

Ainaisjäseneksi katsotaan jäsen joka on maksanut 15 jäsenmaksua kerralla.

Muilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi eläinsuojelussa ansioituneen henkilön.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta jos hän on toiminnallaan aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle jos hän ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyysehtoja

4. Hallitus 

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

6. Tilikausi 

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa 

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.